حراج کارهای هنری مدرن و معاصر


  • Freeman's فیلادلفیا
  • 11 آبان 1393
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $10,800
بیشینه برآورد $16,200
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر معاصر و مدرن
فیلادلفیا
21 اردیبهشت 1401
مجموع فروش ها $0
European Art & Old Masters
فیلادلفیا
5 بهمن 1394
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $3,750
هنر معاصر و مدرن
فیلادلفیا
13 اردیبهشت 1394
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $2,900