حراج نسخه‌ها و کارهای روی کاغذ


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $2,500
بیشینه برآورد $3,500
مجموع فروش $6,350
میانگین ارزش آثار $6,350
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌ها
نیویورک
19 مهر 1402
مجموع فروش ها $0
اکنون جدید
نیویورک
5 مهر 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $29,210
فروش روز هنر معاصر و قرن بیستم، نشست بعد از ظهر
نیویورک
26 اردیبهشت 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها $114,300