حراج فیلیپس

مقایسه
حراج های گذشته

نسخه‌ها و کارهای روی کاغذ
نیویورک
26 بهمن 1402
مجموع فروش ها $0
اکنون جدید
15 آذر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £76,200
95,920 دلار آمریکا