حراج آنلاین آثار خاورمیانه از لندن تا دبی آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £80,600
100,750 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £118,900
148,625 دلار آمریکا
مجموع فروش £30,385
37,981 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £2,762
3,453 دلار آمریکا
هنرمندان 19
آثار هنری 22
آثار هنری فروخته شده 11
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر پساجنگ و معاصر آنلاین آنلاین
نیویورک
25 بهمن 1402
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
24 بهمن 1402
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £10,624
13,401 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
24 آبان 1402
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £325,900
404,744 دلار آمریکا