حراج آنچنان که آشکار می‌شود: مجموعه‌ای از دارایی‌های شخصی رابین وودهد


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £3,200
2,735 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £5,800
4,957 دلار آمریکا
مجموع فروش £5,410
4,624 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £1,803
1,541 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 3
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

محتکر 4، حالا یا هیچوقت
لندن
29 آذر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $10,710
هنرهای جهان اسلام و هند شامل قالیچه‌ها و فرش‌های مرغوب
لندن
10 فروردین 1401
9 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
16 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
22
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,341,270
1,755,589 دلار آمریکا
هنر قرن بیستم / خاورمیانه آنلاین
لندن
3 فروردین 1401
39 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
9 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
28
فروخته نشده
مجموع فروش ها £1,969,380
2,596,414 دلار آمریکا