حراج Photographs


2 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
digital inkjet print, n. 41/100، digital inkjet print, n. 5/100، digital inkjet print, n. 83/100، digital inkjet print, n. 85/100، digital inkjet print, n. 90/100، digital inkjet print, n.18/100، digital inkjet print, n.78/100
44.8 * 29.8 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
16.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 مهر 1387

digital print mounted to canvas
127 * 83.8 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
7.143%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 25 مهر 1387