حراج گنجینه اموال آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $4,400
بیشینه برآورد $8,600
مجموع فروش $5,575
میانگین ارزش آثار $619
هنرمندان 1
آثار هنری 9
آثار هنری فروخته شده 9
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

گنجینه‌ی اموال
نیوجرسی
23 شهریور 1402
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
فروش هنر و آنتیک آسیایی اکتبر
نیوجرسی
1 آبان 1400
مجموع فروش ها $0
هنر معاصر در دسترس
دالاس
4 مهر 1402
مجموع فروش ها $0