حراج گنجینه‌ی اموال


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $3,300
بیشینه برآورد $6,200
مجموع فروش $0
میانگین ارزش آثار $0
هنرمندان 1
آثار هنری 7
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

لنز عکاس: مجموعه‌ی خصوصی از عکس‌ها
نیوجرسی
26 اردیبهشت 1403
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
گنجینه اموال آنلاین
نیوجرسی
25 خرداد 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
5 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $5,575
انتخاب: رویداد سه روزه (روز اول)
نیوجرسی
27 اردیبهشت 1403
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $875