حراج روز اول، سپتامبر: آثار هنری مهم


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $800
بیشینه برآورد $1,200
مجموع فروش $1,313
میانگین ارزش آثار $1,313
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

انتخاب تابستان: هنرهای زیبا و تزئینی
سنت پاول
28 تیر 1402
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $1,550
ژانویه روز 2- هنر پساجنگ و معاصر
سنت پاول
5 بهمن 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $400
هنرهای زیبا، اثاثیه و آثار کلکسیونی
سنت پاول
6 مهر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3
فروخته نشده
مجموع فروش ها $3,700