حراج ریوِر

سنت پاول | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

انتخاب تابستان: هنرهای زیبا و تزئینی
سنت پاول
28 تیر 1402
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $1,550
ژانویه روز 2- هنر پساجنگ و معاصر
سنت پاول
5 بهمن 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $400