حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل گنجینه‌های نیل


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,734,500
2,282,838 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £2,675,500
3,521,321 دلار آمریکا
مجموع فروش £2,073,060
2,728,429 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £38,390
50,526 دلار آمریکا
هنرمندان 43
آثار هنری 77
آثار هنری فروخته شده 54
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
3 خرداد 1402
42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
30 فروخته شده
در بازه برآوردها
12
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,297,242
4,100,537 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه آنلاین
لندن
11 بهمن 1401
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £39,015
48,167 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیات - بخش سوم
لندن
2 آذر 1401
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها £100,575
121,175 دلار آمریکا