حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل گنجینه‌های نیل


گزارش حراج

78
اثر برای فروش
کمینه برآورد £1,742,500
2,293,367 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £2,687,500
3,537,115 دلار آمریکا
مجموع برآوردها
43
هنرمندان حاضر در حراج
حراج های مرتبط

هنر اسلامی و هندی
لندن
9 فروردین 1401
مجموع فروش ها £0
0 دلار آمریکا
فروش آنلاین هنر خاورمیانه آنلاین
لندن
20 بهمن 1400
25 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
30 فروخته شده
در بازه برآوردها
8 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
46
فروخته نشده
مجموع فروش ها £230,122
315,712 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیت بخش دوم
لندن
26 آبان 1400
39 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
31 فروخته شده
در بازه برآوردها
22
فروخته نشده
مجموع فروش ها £2,439,434
3,362,418 دلار آمریکا