حراج اکنون جدید


  • فیلیپس نیویورک
  • 6 مهر 1400
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $6,000
بیشینه برآورد $8,000
مجموع فروش $17,640
میانگین ارزش آثار $17,640
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج روز هنر معاصر و قرن بیستم - جلسه‌ی بعد از ظهر
نیویورک
27 آبان 1400
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $54,180
نسخه‌ها و آثار روی کاغذ
نیویورک
27 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $1,638
عکس‌ها
نیویورک
15 مهر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $26,460