حراج زنده مجموعه‌های دائمی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $18,500
بیشینه برآورد $29,000
مجموع فروش $24,452
میانگین ارزش آثار $4,075
هنرمندان 1
آثار هنری 6
آثار هنری فروخته شده 6
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

مجموعه‌های پرمیِر: هنر و تزئینات داخلی
لس آنجلس
6 بهمن 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $9,000
هنرهای زیبا
2 اردیبهشت 1396
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $4,572
خاورمیانه/هنر قرن بیستم
21 تیر 1403
25 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
19 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €277,380
301,402 دلار آمریکا