حراج مجموعه‌های پرمیِر: هنر و تزئینات داخلی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $3,000
بیشینه برآورد $5,000
مجموع فروش $9,000
میانگین ارزش آثار $9,000
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نیمه‌ی قرن، حراج دیزاین معاصر و مدرن
لس آنجلس
29 تیر 1403
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $1,281
زنده مجموعه‌های دائمی
لوییزینا
8 تیر 1403
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $24,452
خیریه ونیز فمیلی کلینیک آرت واک آنلاین
لس آنجلس
30 اردیبهشت 1403
مجموع فروش ها $0