حراج نهمین آکشن سالانه اسپورتینگ


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $30,000
بیشینه برآورد $40,000
مجموع فروش $24,000
میانگین ارزش آثار $24,000
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

مجموعه‌ی سِر التون جان: عشق، هوس و فداکاری آنلاین
نیویورک
9 اسفند 1402
مجموع فروش ها $0
مجموعه‌ی سِر التون جان: فروش روز
نیویورک
4 اسفند 1402
مجموع فروش ها $0
هنر مدرن و معاصر از خاورمیانه و آسیا
پاریس
3 اسفند 1402
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا