آکشن اسپورتینگ آرت

مقایسه
حراج های گذشته

نهمین آکشن سالانه اسپورتینگ
30 آبان 1400
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $24,000