حراج هنرهای زیبای قرن بیستم و بیست‌ویکم


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $3,000
بیشینه برآورد $6,000
مجموع فروش $800
میانگین ارزش آثار $800
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

پوتومک، بخش 2
الکساندریا
26 آبان 1397
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $1,000
آثار دکوراتیو مدرن، اسباب، نقاشی و آثار هنری آفریقا
7 اردیبهشت 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $6,300
کورنوکوپیا- نقاشی، طراحی و چاپ دسامبر
25 آذر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0