کمپانی پوتومَک

الکساندریا | ایالات متحده آمریکا
مقایسه
حراج های گذشته

هنرهای زیبای قرن بیستم و بیست‌ویکم
الکساندریا
23 خرداد 1402
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $800
آثار دکوراتیو مدرن، اسباب، نقاشی و آثار هنری آفریقا
7 اردیبهشت 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $6,300