حراج جواهرات و ساعت‌ها - هنر و عتیقه‌جات


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €8,000
9,055 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €8,000
9,055 دلار آمریکا
مجموع فروش €10,100
11,432 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €10,100
11,432 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر و عتیقه‌ها
18 اردیبهشت 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €2,000
2,428 دلار آمریکا
هنرهای زیبا و دیزاین مهم
نیویورک
17 اردیبهشت 1403
$15,000 - $25,000

برآورد فروش

دوبلکس بیروت – پاریس مدرن و معاصر خاورمیانه
بیروت
6 اردیبهشت 1403
€70,900
76,834 دلار آمریکا
- €94,800
102,734 دلار آمریکا

برآورد فروش