حراج هنر و عتیقه‌ها


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €0
0 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €0
0 دلار آمریکا
مجموع فروش €2,000
2,428 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €2,000
2,428 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

جواهرات و ساعت‌ها - هنر و عتیقه‌جات
5 آذر 1400
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €10,100
11,432 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه بخش دوم آنلاین
29 آذر 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
5
فروخته نشده
مجموع فروش ها €2,960
2,786 دلار آمریکا
محتکر 4، حالا یا هیچوقت
لندن
29 آذر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $10,710