حراج هنر زیبا، دیزاین و اشیاء


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €2,000
2,175 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €2,500
2,719 دلار آمریکا
مجموع فروش €3,200
3,481 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €3,200
3,481 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنرهای زیبا
موناکو-ویل
17 اسفند 1401
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنرهای زیبا
موناکو-ویل
7 آبان 1401
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا