حراج هنرهای زیبا - نقاشی و آثار روی کاغذ از اساتید قدیم تا هنر معاصر، هنر شرق اروپا، فابرژه، نمادها


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €10,000
10,526 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €12,000
12,632 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنرهای زیبا
موناکو-ویل
17 اسفند 1401
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنرهای زیبا
موناکو-ویل
7 آبان 1401
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر زیبا، دیزاین و اشیاء
موناکو-ویل
6 فروردین 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €3,200
3,481 دلار آمریکا