حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و آسیای جنوبی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £335,500
550,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £473,500
776,230 دلار آمریکا
مجموع فروش £276,840
453,836 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £16,285
26,696 دلار آمریکا
هنرمندان 31
آثار هنری 33
آثار هنری فروخته شده 17
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
24 بهمن 1402
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £10,624
13,401 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
24 آبان 1402
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £325,900
404,744 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
13 شهریور 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £4,160
5,253 دلار آمریکا