حراج حراج هفتادوپنجم


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €110,000
115,789 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €130,000
136,842 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن - هنر معاصر
23 آذر 1392
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکاسی معاصر عربی، ترکی و ایرانی
5 آذر 1390
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $29,830
حراج فِوریه
23 بهمن 1389
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €6,283
8,491 دلار آمریکا