شرکت آثار هنری مراکش

حراج های گذشته

هنر مدرن - هنر معاصر
23 آذر 1392
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
حراج فِوریه
23 بهمن 1389
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €6,283
8,491 دلار آمریکا