حراج هنر مدرن و معاصر


  • میلون و اسوسیز پاریس
  • 3 خرداد 1402
  • حراج «مدرن و معاصر خاورمیانه» آثار متنوعی از هنرمندان ایرانی، عرب، شمال‌افریقایی و ترکیه‌ را گردهم می‌آورد. این حراج شامل آثار نقاشی‌، آبرنگ‌، عکس‌ و طراحی از هنرمندانی همچون فاطمه بایا، نجاد دوریم، جورج حنا صباغ، سمیر رفیعی، شاکر حسن السعید، فائق حسن، عباس کیارستمی و علیرضا دریابگی را برای فروش عرضه کرده است.