حراج هنر مدرن و معاصر


  • میلون و اسوسیز پاریس
  • 3 خرداد 1402
  • حراج «مدرن و معاصر خاورمیانه» آثار متنوعی از هنرمندان ایرانی، عرب، شمال‌افریقایی و ترکیه‌ را گردهم می‌آورد. این حراج شامل آثار نقاشی‌، آبرنگ‌، عکس‌ و طراحی از هنرمندانی همچون فاطمه بایا، نجاد دوریم، جورج حنا صباغ، سمیر رفیعی، شاکر حسن السعید، فائق حسن، عباس کیارستمی و علیرضا دریابگی را برای فروش عرضه کرده است.

74 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد روی بوم
47 * 58 سانتی متر
برآورد
€1,500
1,613 دلار آمریکا
-
€2,000
2,151 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402

شماره اثر #2 (فروخته شده)
آبرنگ روی کاغذ
20 * 25.5 سانتی متر
برآورد
€800
860 دلار آمریکا
-
€1,200
1,290 دلار آمریکا
قیمت فروش
€1,200
1,290 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402

گواش و مداد رنگی روی مقوا
47.5 * 63 سانتی متر
برآورد
€40,000
43,011 دلار آمریکا
-
€60,000
64,516 دلار آمریکا
قیمت فروش
€55,000
59,140 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402

شماره اثر #4 (فروخته شده)
گواش روی کاغذ
100 * 100 سانتی متر
برآورد
€10,000
10,753 دلار آمریکا
-
€15,000
16,129 دلار آمریکا
قیمت فروش
€27,000
29,032 دلار آمریکا
116%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402

گواش روی کاغذ
50 * 100 سانتی متر
برآورد
€16,000
17,204 دلار آمریکا
-
€22,000
23,656 دلار آمریکا
قیمت فروش
€38,000
40,860 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402

گواش روی کاغذ
49.7 * 64.6 سانتی متر
برآورد
€5,000
5,376 دلار آمریکا
-
€8,000
8,602 دلار آمریکا
قیمت فروش
€8,000
8,602 دلار آمریکا
23.077%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402

شماره اثر #7 (فروخته شده)
گواش روی کاغذ
100 * 74.3 سانتی متر
برآورد
€10,000
10,753 دلار آمریکا
-
€15,000
16,129 دلار آمریکا
قیمت فروش
€14,000
15,054 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402

شماره اثر #8 (فروخته شده)
گواش روی کاغذ
49.9 * 75.4 سانتی متر
برآورد
€5,000
5,376 دلار آمریکا
-
€8,000
8,602 دلار آمریکا
قیمت فروش
€14,000
15,054 دلار آمریکا
115.385%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402

شماره اثر #9 (فروخته نشده)
ترکیب مواد
برآورد
€12,000
12,903 دلار آمریکا
-
€18,000
19,355 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402

شماره اثر #10 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
برآورد
€10,000
10,753 دلار آمریکا
-
€15,000
16,129 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 3 خرداد 1402