حراج حراج روز هنر معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £90,000
155,172 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £118,000
203,448 دلار آمریکا
مجموع فروش £58,605
101,043 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £14,651
25,261 دلار آمریکا
هنرمندان 6
آثار هنری 6
آثار هنری فروخته شده 4
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

اکنون جدید
15 آذر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £76,200
95,920 دلار آمریکا
عکس‌ها
30 آبان 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £7,620
9,557 دلار آمریکا