حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه شامل بغدادیت بخش دوم


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £1,065,400
1,468,504 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £1,723,000
2,374,914 دلار آمریکا
مجموع فروش £2,439,434
3,362,418 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £34,849
48,035 دلار آمریکا
هنرمندان 50
آثار هنری 92
آثار هنری فروخته شده 70
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
16 خرداد 1403
24 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
36 فروخته شده
در بازه برآوردها
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
48
فروخته نشده
مجموع فروش ها £2,453,536
3,113,308 دلار آمریکا
هنر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
24 بهمن 1402
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £10,624
13,401 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
24 آبان 1402
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £325,900
404,744 دلار آمریکا