حراج هنر معاصر و مدرن


  • پیاسا پاریس
  • 23 اسفند 1402
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €20,000
21,905 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €30,000
32,857 دلار آمریکا
مجموع فروش €57,200
62,647 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €57,200
62,647 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر
پاریس
19 مهر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €62,000
65,852 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر 2 آنلاین
پاریس
17 خرداد 1402
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
پاریس
27 مهر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا