پیاسا

مقایسه
حراج های گذشته

هنر معاصر و مدرن
پاریس
23 اسفند 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €57,200
62,647 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر
پاریس
19 مهر 1402
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €62,000
65,852 دلار آمریکا