پیاسا

مقایسه
حراج های پیش رو

هنر مدرن و معاصر 2
پاریس
17 خرداد 1402
€45,000
48,387 دلار آمریکا
- €67,000
72,043 دلار آمریکا

برآورد فروش

حراج های گذشته

هنر معاصر و مدرن
پاریس
27 مهر 1400
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
باستان‌شناسی سانتیمانتال نیمه شب هنر معاصر
پاریس
1 مهر 1400
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا