حراج Photographie d’art: A Focus On Photography


2 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
چاپ دیجیتال سیاه و سفید
84 * 54 سانتی متر
5/5
برآورد
 
قیمت فروش
50%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1387

چاپ دیجیتال سیاه و سفید، چاپ دیجیتال سیاه و سفید، در ده نسخه
100 * 75 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
38.462%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 8 آبان 1387