بهمن جلالی

ایران | 1323 - 1388
مقایسه
درباره بهمن جلالی

گران ترین اثر

آرتچارت | تصویر تصورات از بهمن جلالی
تصویر تصورات
قیمت فروش
در حراج ها

اولین حضور
12 بهمن 1385
تعداد حضور
47
تعداد آثار
58
میانگین قیمت فروش
7,342 دلار آمریکا
میانگین کمینه برآورد
4,951 دلار آمریکا
میانگین بیشینه برآورد
7,149 دلار آمریکا
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
74.138%
میانگین رشد ارزش آثار
17.388%