حراج نقاشی- مجسمه- طراحی


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €50
50 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €80
80 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

نقاشی‌های معاصر و انتزاعی، نقاشی‌های مدرن
10 آبان 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €9,840
10,787 دلار آمریکا
نگاهی به جهان:‌ مجموعه‌ی کنت و کنتس ژان-ژاک دوفلر
پاریس
30 شهریور 1401
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
عکس‌های قدیمی و مدرن - دعوتنامه‌ای برای سفر
30 شهریور 1401
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا