حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه و هنر آسیای جنوبی


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £171,000
280,328 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £250,000
409,836 دلار آمریکا
مجموع فروش £175,800
288,197 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £21,975
36,025 دلار آمریکا
هنرمندان 10
آثار هنری 12
آثار هنری فروخته شده 8
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
24 بهمن 1402
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £10,624
13,401 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
24 آبان 1402
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £325,900
404,744 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
13 شهریور 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £4,160
5,253 دلار آمریکا