حراج Modern & Contemporary Arab, Iranian And Turkish Art Part I


11 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
رنگ روغن و موم‌ روی بوم
182 * 242 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
8.125%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391

شماره اثر #12 (فروخته شده)
اکریلیک روی بوم
200 * 200 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
57.857%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391

شماره اثر #30 (فروخته شده)
استیل ضد زنگ جلا خورده
226 * 200 * 120 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
34.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391

رنگ روغن، اکریلیک و مهره روی بوم
170 * 170 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
16.286%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391

اکریلیک روی بوم
127.5 * 158.5 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
7.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391

شماره اثر #22 (فروخته شده)
رنگ روغن و پاستل روی بوم
190 * 190 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
26.8%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391

رنگ روغن، اکریلیک و چسب روی بوم
260 * 170 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
21.19%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391

رنگ روغن روی بوم
120 * 120 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
7.714%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391

ink on gelatin silver print, edition of 3 plus 3 a.p.
101 * 152 سانتی متر
نسخه هنرمند/سه نسخه + دو نسخه هنرمند
برآورد
 
قیمت فروش
4.167%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391

اکریلیک روی مقوا
99.4 * 69.4 سانتی متر
برآورد
 
قیمت فروش
4.5%
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 2 آبان 1391