حراج مزایده 8 آنلاین


  • اسمارت آکشن تهران
  • 12 دی 1399
  • هشتمین دوره مزایده آنلاین آرتیبیشن 12 و 13 دی‌ماه برگزار خواهد شد. 
    پیش از آغاز مزایده آثار در نمایشی ده روزه از پنجم دی‌ماه در گالری آرتیبیشن قابل بازدید هستند. 
    در این مزایده آثاری از هنر مدرن و معاصر ایران چکش خواهند خورد.
    اولین دورۀ مزایده‌های آنلاین آرتیبیشن در آبان سال 98 به صورت آزمایشی برگزار و با استقبال مجموعه‌داران و صاحبان آثار ادامه‌دار شد. این پویایی و همراهی خریداران آثار هنری عاملی بود تا دوره‌های بعدی این مزایده با تعداد آثار بیشتر و میانگین قیمت بالاتری تداوم یابند و اکنون هشتمین دورۀ آن برگزار شود. تامین‌کنندگان آثار این مزایده‌ها مجموعه‌دارانی‌‌اند که مایل به فروش فوری آثارشان هستند؛ همچنین این آثار تنها از هنرمندان پیشکسوت و به‌نام جمع‌آوری شده و تاکنون مزایده‌هایی از آثار مدرن، خوشنویسی و نقاشان قهوه‌خانه‌ای برگزار  شده است که در این دوره نیز با آثار هنرمندان مدرن و معاصر از پی گرفته شده است.
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد 16,800,000,000﷼
65,255 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 31,950,000,000﷼
124,102 دلار آمریکا
مجموع فروش 14,445,000,000﷼
56,108 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار 555,576,923﷼
2,158 دلار آمریکا
هنرمندان 31
آثار هنری 34
آثار هنری فروخته شده 26
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

آرتیبیشن آکشن - مهر 1402 آنلاین
28 مهر 1402
5 فروخته شده
در بازه برآوردها
8 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها 31,850,000,000﷼
62,574 دلار آمریکا
مزایده 9 آنلاین
12 شهریور 1400
22 فروخته شده
در بازه برآوردها
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها 15,270,000,000﷼
55,873 دلار آمریکا
مزایده 7 - آثار نقاشان قهوه‌خانه آنلاین
14 آذر 1399
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
16 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 4,025,000,000﷼
13,320 دلار آمریکا