حراج مجموعه امیلی فیشر لاندو: یک دوره تعریف شده آنلاین


  • ساتبیز نیویورک
  • 24 آذر 1402
  •  
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $10,000
بیشینه برآورد $15,000
مجموع فروش $21,590
میانگین ارزش آثار $21,590
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

کشفیات معاصر
نیویورک
14 اسفند 1402
2 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $20,320
کانتمپورری کیوریتد
نیویورک
11 اسفند 1402
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $6,350
روز معاصر
نیویورک
25 آبان 1402
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $215,900