حراج رویداد فروش آنلاین زمانبندی شده آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد $10,000
بیشینه برآورد $14,000
مجموع فروش $9,200
میانگین ارزش آثار $4,600
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

ساوت ساوت وزا
17 اسفند 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها $23,000
مجموعه‌ی سِر التون جان: عشق، هوس و فداکاری آنلاین
نیویورک
9 اسفند 1402
$30,000 - $50,000

برآورد فروش

مجموعه‌ی سِر التون جان: فروش روز
نیویورک
4 اسفند 1402
$20,000 - $30,000

برآورد فروش