بوکوفسکیز

استکهلم | سوئد
مقایسه
حراج های گذشته

هنر و طراحی مدرن
استکهلم
2 خرداد 1403
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها kr150,000
14,030 دلار آمریکا
یک مجموعه‌ی پست‌مدرن اِف392
استکهلم
8 بهمن 1402
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها kr8,000
764 دلار آمریکا