بوکوفسکیز

مقایسه
حراج های گذشته

هنر مدرن + دیزاین 628
4 آذر 1399
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
هنر مدرن + دیزاین 624
27 خرداد 1399
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €17,100
19,250 دلار آمریکا