حراج Drouot Richelieu, Salle 9, Tableaux Modernes, Contemporains et Design Art du Xxème siècle


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €2,300
2,987 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €2,800
3,636 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Photographie d’art: A Focus On Photography
پاریس
8 آبان 1387
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €9,500
12,179 دلار آمریکا
هنر معاصر، عکس، دیزاین، دکوراسیون
پاریس
16 فروردین 1387
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
4 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
6
فروخته نشده
مجموع فروش ها €6,900
10,781 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر از خاورمیانه و آسیا
پاریس
3 اسفند 1402
€15,300
16,478 دلار آمریکا
- €19,700
21,217 دلار آمریکا

برآورد فروش