حراج هنر معاصر، عکس، دیزاین، دکوراسیون


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €18,700
29,219 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €20,700
32,344 دلار آمریکا
مجموع فروش €6,900
10,781 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €1,380
2,156 دلار آمریکا
هنرمندان 3
آثار هنری 11
آثار هنری فروخته شده 5
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Drouot Richelieu, Salle 9, Tableaux Modernes, Contemporains et Design Art du Xxème siècle
پاریس
19 آذر 1387
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا
Photographie d’art: A Focus On Photography
پاریس
8 آبان 1387
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها €9,500
12,179 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر از خاورمیانه و آسیا
پاریس
3 اسفند 1402
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا