حراج حراج‌های متفرقه


گزارش حراج

 
موجود نیست
 
عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد -
بیشینه برآورد -
مجموع فروش ها -
میانگین ارزش آثار -
هنرمندان 4
آثار هنری 11
آثار هنری فروخته شده 2
آمار

 
موجود نیست
 
ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
 
موجود نیست
 
10 اثر گران قیمت
 
موجود نیست
 
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
 
موجود نیست
 
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

تهران- شانزدهمین دوره- هنر معاصر ایران
تهران
10 تیر 1401
36 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
84 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 781,000,000,000﷼
2,440,625 دلار آمریکا
هفتمین حراج ملی
تهران
1 تیر 1401
17 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
12 فروخته شده
در بازه برآوردها
11
فروخته نشده
مجموع فروش ها 424,240,000,000﷼
1,277,831 دلار آمریکا
تهران - پانزدهمین دوره- هنر مدرن ایران
تهران
24 دی 1400
32 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
48 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها 1,588,900,000,000﷼
6,355,600 دلار آمریکا