حراج هنر امپرسیونیسم، باستانی، مدرن و معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €39,000
50,000 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €49,000
62,821 دلار آمریکا
مجموع فروش €0
0 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €0
0 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 2
آثار هنری فروخته شده 0
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر کهن، مدرن و معاصر
لوکرن
1 آبان 1395
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,000
8,697 دلار آمریکا
هنر کهن، مدرن و معاصر
لوکرن
25 اسفند 1394
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها €8,000
8,697 دلار آمریکا
هنر باستانی، مدرن و معاصر
لوکرن
28 اردیبهشت 1392
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها €0
0 دلار آمریکا