حراج هنر امپرسیونیسم، باستانی، مدرن و معاصر


2 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
ترکیب مواد و کلاژ کاغذی روی بوم، نصب شده روی بوم
58 * 60 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 اسفند 1387

شماره اثر #586 (فروخته نشده)
رنگ روغن روی بوم
72 * 100 سانتی متر
برآورد
 
فروش در
تاریخ حراج
خانه حراج - 24 اسفند 1387