حراج عکس‌ها


  • ساتبیز آمستردام
  • 1 فروردین 1385
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد €4,000
4,819 دلار آمریکا
بیشینه برآورد €6,000
7,229 دلار آمریکا
مجموع فروش €11,400
13,735 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار €11,400
13,735 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عکس‌ها
آمستردام
22 اسفند 1385
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €6,000
7,895 دلار آمریکا
هنر معاصر و مدرن
آمستردام
3 خرداد 1385
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها €5,400
6,923 دلار آمریکا
کشفیات معاصر
نیویورک
14 اسفند 1402
$8,000 - $12,000

برآورد فروش