حراج حراج روز معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد HK$300,000
38,217 دلار آمریکا
بیشینه برآورد HK$500,000
63,694 دلار آمریکا
مجموع فروش HK$403,200
51,363 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار HK$403,200
51,363 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

Contemporary Ink Art: Confluence
هنگ کنگ
10 مهر 1396
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها HK$0
0 دلار آمریکا
حراج عصر هنر معاصر
پاریس
15 آذر 1401
€120,000
125,000 دلار آمریکا
- €180,000
187,500 دلار آمریکا

برآورد فروش

اکتشافات معاصر آنلاین
نیویورک
17 تیر 1401
1 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
مجموع فروش ها $6,300