حراج حراج روز معاصر


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد HK$300,000
38,217 دلار آمریکا
بیشینه برآورد HK$500,000
63,694 دلار آمریکا
مجموع فروش HK$403,200
51,363 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار HK$403,200
51,363 دلار آمریکا
هنرمندان 1
آثار هنری 1
آثار هنری فروخته شده 1
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

عصر اکنون
هنگ کنگ
17 فروردین 1403
مجموع فروش ها HK$0
0 دلار آمریکا
Contemporary Ink Art: Confluence
هنگ کنگ
10 مهر 1396
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها HK$0
0 دلار آمریکا
آکشن معاصر روز
نیویورک
25 اردیبهشت 1403
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها $231,140