حراج هنر مدرن و معاصر خاورمیانه


  • بونامز لندن
  • 16 خرداد 1403
  • شامل آثار روایی جمع‌آوری شده از مجموعه عبدالمجید بریش
گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £2,008,900
2,549,107 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £3,142,500
3,987,539 دلار آمریکا
مجموع فروش £2,453,536
3,113,308 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £40,222
51,038 دلار آمریکا
هنرمندان 76
آثار هنری 109
آثار هنری فروخته شده 61
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
24 بهمن 1402
4 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £10,624
13,401 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
24 آبان 1402
3 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
3 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £325,900
404,744 دلار آمریکا
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه‌ آنلاین
لندن
13 شهریور 1402
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £4,160
5,253 دلار آمریکا