حراج حراج آنلاین هنر مدرن و معاصر خاورمیانه آنلاین


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £9,850
13,273 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £15,300
20,617 دلار آمریکا
مجموع فروش £52,813
71,166 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £4,063
5,474 دلار آمریکا
هنرمندان 10
آثار هنری 15
آثار هنری فروخته شده 13
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

هنر مدرن و معاصر خاورمیانه
لندن
3 خرداد 1402
42 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
30 فروخته شده
در بازه برآوردها
12
فروخته نشده
مجموع فروش ها £3,297,242
4,100,537 دلار آمریکا
هنر پساجنگ و معاصر آنلاین
20 بهمن 1401
1
فروخته نشده
مجموع فروش ها $0
هنر مدرن و معاصر خاورمیانه آنلاین
لندن
11 بهمن 1401
6 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
2 فروخته شده
کمتر از کمینه برآورد
2
فروخته نشده
مجموع فروش ها £39,015
48,167 دلار آمریکا