حراج فروش روز هنر معاصر و قرن 20ام


گزارش حراج

عملکرد فروش در برابر برآوردها
کمینه برآورد £87,000
118,383 دلار آمریکا
بیشینه برآورد £118,000
160,566 دلار آمریکا
مجموع فروش £143,640
195,455 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار £47,880
65,152 دلار آمریکا
هنرمندان 2
آثار هنری 3
آثار هنری فروخته شده 3
آمار

ارزیابی قیمت فروش نسبت به میانگین برآورد
10 اثر گران قیمت
10 اثر با بیشترین نرخ رشد
مجموعه تعداد و ارزش آثار در بازه های قیمت
میزان فروش بر اساس ملیت هنرمند
آثار بر اساس رشته هنری
هنرمندان متوفی و زنده
حراج های مرتبط

حراج هنر قرن بیستم و معاصر روز
21 مهر 1401
1 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
مجموع فروش ها £252,000
286,364 دلار آمریکا
موج گرما آنلاین
15 تیر 1401
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £1,260
1,500 دلار آمریکا
اکنون جدید
8 اردیبهشت 1401
2 فروخته شده
بیشتر از بیشینه برآورد
1 فروخته شده
در بازه برآوردها
مجموع فروش ها £86,940
114,425 دلار آمریکا